آموزش دوره های فناوری اطلاعات ، حسابداری و امور ساختمان

دوره ICDL

در دوره ICDL هفت مهارت کاربرید مربوط به کامپیوتر بر اساس استاندارد جهانی آموزش داده میشود.

امور ساختمان

مباحث تمامی مربوط به امور ساختمان و نقشه کشی و کار با نرم اافزارهای مرتبط

حسابداری

تمامی مباحث مرتبط با حسابداری و امور مالی و کار با نرم افزارهای حسابداری

Accounting

اساتید آموزشگاه

مهندس ابوتراب

مهندس اکبری

مهندس هوشیار

مهندس نصیری پور

دکمه بازگشت به بالا